Hot témata ukončit

Dnes vyšla zdarma v Epic games hra Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas je akční RPG z roku 2010, které vyvinulo studio Obsidian Entertainment a vydalo Bethesda Softworks. Jedná se o spin-off hlavní série Fallout, která se odehrává v postapokalyptickém otevřeném světě, zahrnujícím části Ar
Foto:Obsidian Entertainment
Foto:Obsidian Entertainment
Loading...

Fallout: New Vegas je akč­ní RPG z roku 2010, kte­ré vyvi­nu­lo stu­dio Obsidian Entertainment a vyda­lo Bethesda Softworks. Jedná se o spin-off hlav­ní série Fallout, kte­rá se ode­hrá­vá v posta­po­ka­lyp­tic­kém ote­vře­ném svě­tě, zahr­nu­jí­cím čás­ti Arizony, Kalifornie a Nevady. Hráč ovlá­dá posta­vu zva­nou Kurýr, kte­rý je pře­pa­den, okra­den o balí­ček, postře­len a pohřben na hřbi­to­vě. Kurýr se však vzpa­ma­tu­je ze své­ho zra­ně­ní a vydá­vá se hle­dat své­ho vra­ha a zís­kat zpět balí­ček. Cestou se setká­vá s růz­ný­mi frak­ce­mi, kte­ré boju­jí o kon­t­ro­lu nad New Vegas a Mojave Wasteland.

Fallout: New Vegas byl klad­ně při­jat kri­ti­ky i hrá­či, kte­ří oce­ni­li jeho pří­běh, úko­ly a vylep­še­nou hra­tel­nost. Hra také obsa­hu­je mno­ho modi­fi­ka­cí od komu­ni­ty, kte­ré při­dá­va­jí nový obsah nebo opra­vu­jí chy­by. Hra zís­ka­la Zlatou joystic­ku za „RPG roku“ v roce 2011 a byla nomi­no­vá­na na dvě ceny BAFTA (Nejlepší stra­te­gic­ká hra a Nejlepší pří­běh).

Dnes si může­te tuto hru stáh­nout zdar­ma na Epic Games Store jako sou­část jejich pra­vi­del­né akce, kdy nabí­ze­jí kaž­dý týden jed­nu nebo více her zdar­ma. Akce pla­tí do 2. červ­na 2023. Pokud jste fanouš­ci série Fallout nebo jen chce­te zažít dob­ro­druž­ství v post­nuk­le­ár­ním svě­tě, nevá­hej­te a vyu­žij­te této pří­le­ži­tos­ti.

Foto:Obsidian Entertainment

Podobné snímky
Archiv novinek
 • Kdyby radši hořelo
  Kdyby radši hořelo
  Na Berlinale míří komedie Kdyby radši hořelo, vrátí se i Skřivánci na niti
  19 led 2022
  1
 • Bugatti Bolide
  Bugatti Bolide
  Bugatti Bolide: Extrémní speciál, co z 0-500 km/h zrychlí za 20,12 sekundy
  29 říj 2020
  1
 • La Liga
  La Liga
  Atlético po porážce v Barceloně zdolalo Mallorcu a ztrácí dva body ...
  26 dub 2023
  5
 • Teplice – Zlín
  Teplice – Zlín
  SESTŘIH: Teplice Zlín 2:1. Problém pro Vrbu a spol., dvakrát pálil ...
  24 dne zpět
  3
 • Barcelona – Chelsea
  Barcelona – Chelsea
  Griezmann začal v Barceloně porážkou od Chelsea, odehrál poločas
  23 čec 2019
  1
Nejlepší snímky tohoto týdne