Hot témata ukončit

Bouřlivá Rada ČT. Lipovská prohrála, Dvořák dostane bonus 1,6 milionu

Bouřlivá Rada ČT. Lipovská prohrála, Dvořák dostane bonus 1,6 milionu  Info.cz

Také druhé jednání nově složené rady mělo bouřlivý průběh. Emoce budila debata o výroční zprávě o hospodaření ČT za minulý rok a právě rozhodování o bonusu pro generálního ředitele. Chvílemi to byly doslova přestřelky a hádky. Radní Hana Lipovská například řešila, zda hlasuje pro Výroční zprávu o hospodaření, anebo pro hospodaření. „Hlasuji o tom, že je rentgenový snímek výborný, anebo o tom, že je pacient nemocný?“ tázala se ostatních radních. V danou chvíli už to nevydržel finanční ředitel České televize David Břinčil a opáčil, že Česká televize není pacient. 

Zpravodajem Výroční zprávy o hospodaření byl jeden z nových radních, ekonom Pavel Kysilka. Po formální i obsahové stránce podle něj klíčový dokument ČT odpovídá standardům. „Neshledávám důvody k podstatným výhradám k dokumentu. Zároveň musím konstatovat závažnou výhradu k vlastnímu hospodaření České televize. Jednoduše řečeno je ve střednědobém horizontu neudržitelné,“ uvedl Kysilka.

Požaduje proto od vedení televize střednědobý plán. Podle Kysilky existuje riziko neudržitelnosti rozsahu veřejné služby. Navrhuje proto analýzu nákladů na výrobu pořadů a chce také změnit výkonnostní kritéria, a to tak, aby k trvalému zvyšování hospodárnosti byli motivování všichni zaměstnanci České televize. Radní Roman Bradáč se následně přiznal, že je pro něj zpráva špatně vnímatelná. „Věci se tam najdou, ale není to snadné,“ dodal a přirovnal ČT k Titaniku: „Na palubě sice hraje hudba, v podpalubí je ale hodně vody.“

Podle Bradáče by měla být ve Výroční zprávě o hospodaření věta, že ČT loni hospodařila se ztrátou 190 milionů korun. V tomto duchu ho podpořili Pavel Matocha i Hana Lipovská. Ostře se proti nim naopak vymezil radní Zdeněk Šarapatka, když jim vyčetl, že pracují na základě politického zadání. Matocha ovšem prosadil usnesení, dle kterého Česká televize sice hospodaří účetně vyrovnaně, avšak hospodaření je s ohledem na čerpání peněz z fondu televizních poplatků fakticky deficitní a tudíž neudržitelné. Pro bylo deset radních.

Následovala debata o výročním bonusu pro generálního ředitele, kterou zahájila Lipovská. To, že nechtěla Dvořákovi přiznat ani korunu, podle ní neznamená, že je pro jeho odvolání. „Nedat bonus není to samé jako ho vyhodit. Podle mě je to o tom, zda dáváme jedničku nebo jedničku s hvězdičkou. Jde o tu hvězdičku,“ vysvětlila Lipovská. Dvořák reagoval tím, že snad ještě žijeme v právním státě a že má jeho smlouva pro přiznání bonusu jasná kritéria. ČT podle něj fungovala velmi dobře, a to také z hlediska kvalitativních kritérií. Lipovskou následně podpořil Matocha, nulový bonus odůvodnil ekonomickou recesí a nutností šetřit. 

Přesto nakonec nejtěsnější většinou osmi hlasů prošel návrh Reného Kühna, který navrhoval pro Dvořáka bonus ve výši dvou třetin. Jeho bezprecedentní snížení o třetinu odůvodnil zhoršenou komunikaci Dvořáka s Radou ČT ve věci rozpočtu a dlouhodobých plánů. Středeční jednání Rady ČT tak lze interpretovat jako první porážku Lipovské a dvojí vítězství Reného Kühna. A s ohledem na značně bouřlivou debatu musí být relativně spokojený také Petr Dvořák. Byť je to poprvé, co nedostal bonus v plné výši, vcelku snadno se mu také mohlo stát, že nedostane vůbec nic. Mezi spokojené lze zařadit také dva nové místopředsedy: zvoleni byli vysokoškolský pedagog Daniel Váňa a novinář Pavel Matocha.

Podobné snímky