Hot témata ukončit

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš představil priority a ambice českého předsednictví v Radě EU v oblasti digitální agendy

Česká republika 1. července 2022 převezme po Francii předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednictví je mimořádná šance ukázat, že jsme schopni koordinovat úsilí Evropské unie o zlepšování životů jejích občanů. Česká republi
Česká republika 1. července 2022 převezme po Francii předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednictví je mimořádná šance ukázat, že jsme schopni koordinovat úsilí Evropské unie o zlepšování životů jejích občanů. Česká republika se dlouhodobě aktivně zapojuje do vyjednávání klíčové legislativy, která podporuje digitální transformaci ekonomiky a společnosti.

Ambicí českého předsednictví bude dosáhnout dohody mezi členskými státy EU u Aktu o umělé inteligence či u návrhu k jednotné evropské digitální identitě (eID). Pokrok v diskuzi je naplánován také u Aktu o datech a v budoucnu zveřejněných iniciativ v oblasti kybernetické bezpečnosti produktů (Cyber Resilience Act) či snižování nákladů na budování telekomunikačních sítí. Finální dohoda s Evropským parlamentem k programu a cílům digitální transformace do roku 2030 (Digital Decade Policy Programme) by pak mohla proběhnout již během léta.

„Ve 21. století a v těchto turbulentních časech je digitální transformace ekonomiky a společnosti výzvou i příležitostí. Česká republika bude mít na stole řadu klíčových legislativních návrhů, které se dotknout prakticky každého z nás. Úspěchem každého předsednictví je najít jednotný hlas mezi členskými státy EU. To nás čeká například v oblasti umělé inteligence nebo elektronické identity. Pevně věřím, že se nám podaří najít vyrovnaný přístup při ochraně našich občanů a konkurenceschopností podnikatelů,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

České předsednictví v Radě EU se také zaměří na témata související s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Do popředí se dostávají otázky kybernetické bezpečnosti, ochrany dat v online prostoru či boj s dezinformacemi. V kontextu humanitární pomoci Ukrajině jsou to pak i dodávky IT vybavení, které výrazně pomáhají s obnovou digitální infrastruktury v zemi. Pozornost bude rovněž věnována podpoře a rozvoji digitálního vzdělávání.

V listopadu proběhnou v Praze dvě významné předsednické akce. První z nich je ministerská konference EU Secure and Innovative Digital Future, kterou pořádá Úřad vlády společně s Národním úřadem pro kybernetickou a informační společnost a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dvoudenní konference se zaměří IT bezpečnost dodavatelských řetězců, nebo bezpečnost technologií či online prostředí. Druhou akcí je konference k eGovernmentu, kterou pořádá v druhé polovině listopadu Ministerstvo vnitra a během níž proběhne rovněž setkání národních Chief Information Officers.

Kontakt pro média: Nikola Bukajová, bukajova.nikola@vlada.cz, +420 720 435 754

Podobné snímky
Nejlepší snímky tohoto týdne