Hot témata ukončit

Deváťáci mají za sebou první den přijímaček. Letos je delší časový limit

Také žáci devátých ročníků na Vysočině mají za sebou první den přijímacích zkoušek na většinu čtyřletých maturitních oborů. Kvůli covidu-19 posouvalo ministerstvo školství přijímací zkoušky z dubna na květen.

Také žáci devátých ročníků na Vysočině mají za sebou první den přijímacích zkoušek na většinu čtyřletých maturitních oborů. Kvůli covidu-19 posouvalo ministerstvo školství přijímací zkoušky z dubna na květen.

„Stejně jako loni, byl opět prodloužen čas na řešení testu z češtiny z 60 na 70 minut a v případě matematiky ze 70 na 85 minut. Jednotné zkoušky jsou letos povinné na víceletých gymnáziích, na čtyřletých oborech se konat vždy nemusí. I přesto mám informaci, že na většině krajem zřizovaných středních škol se osvědčeného modelu konání přijímacích zkoušek budou držet i letos,“ informoval již dříve radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Podle jeho informací končí v letošním roce poslední rok povinné školní docházky 4424 dětí, tedy zhruba o čtyři desítky více než loni.

Ve školním roce 2020/2021 se na SŠ v kraji vzdělává celkem 20 307 žáků v denní formě studia.

Z tohoto počtu navštěvuje: obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 15 392 žáků (75,8 %) - z toho gymnázia 6 184 žáků a nástavby 490 žáků; obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (obory sk. H, E) – 4 789 žáků (23,6 %); obory poskytující střední vzdělání (jednoleté a dvouleté obory sk. C, E) – 126 žáků (0,6 %).

Uchazeči o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou mohli letos pro první kolo přijímacího řízení podat až dvě přihlášky ke vzdělávání.

Náhradní termíny na začátku června

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech pro uchazeče vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví na svých internetových stránkách. Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a matematiky. 

Druhý řádný termín pro přijímací zkoušky se bude konat také i zítra, tedy 4. května. Ve středu a čtvrtek 5. a 6. května budou probíhat přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 2. a 3. června.

Co maturitní zkouška?

Zatímco v těchto dnech už intenzivně probíhají praktické části maturitních zkoušek, didaktické testy jsou naplánovány na poslední květnový týden. Žáci letošních posledních ročníků nemusí konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky.

Podobné snímky
Nejlepší snímky tohoto týdne